User Tools

Site Tools


library:photo:2017:07:12-02

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆមាស និងឆ្លងផែនការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលាខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆមាស និងឆ្លងផែនការណ៍សកម្មភាព ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ពិភាក្សាពីបញ្ហា និងវិធីសាស្ត្រជួយពលករដែលវិលត្រទ្បប់មកវិញនៃសមាសភាពក្រុមជំនាញទាំង៦ របស់ គ.ខ.ប.ជ ខេត្តបាត់ដំបង។

library/photo/2017/07/12-02.txt · Last modified: 2017/08/28 05:20 by kun keorasmey