User Tools

Site Tools


library:photo:2017:08:05-01

បន្តកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផែនការសកម្មភាពជាតិ​ ឆ្នាំ​២០១៧​ -​ ២០១៨ នៅអគ្គ​លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ

នាពេលព្រឹកថ្ងៃទី​០៥​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ២០១៧​ បន្តកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផែនការសកម្មភាពជាតិ​ ឆ្នាំ​២០១៧​ -​ ២០១៨ នៅអគ្គ​លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ ។

library/photo/2017/08/05-01.txt · Last modified: 2017/09/08 07:22 by Sok Pheara