User Tools

Site Tools


start

WIKI: គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស

ស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រ NCCT WIKI ជាឃ្លាំងឯកសារសម្រាប់មន្ត្រី និងដៃគូ

  • ✴️ ឯកសារផ្ទៃក្នុង - Internal documents required login, តម្រូវឱ្យចូលដោយប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់ ដើម្បីមើលមាតិកា

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (គ.ជ.ប.ជ) ជាយន្តការជាតិតែមួយ ដែលទទួលខុសត្រូវជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ គោលនយោបាយជាតិ និងអន្តរជាតិ ផែនការ គោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ព្រមទាំងធ្វើការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃយ៉ាងល្អិតល្អន់ លើស្ថានភាព លទ្ធផល និងភាពប្រឈមទាំងឡាយក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស គ្រប់រូបភាពដែលកើតមានឡើងនៅក្នុង និងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ឯកសារសាធារណៈ

ឧបករណ៍និងយន្តការ

Terminology

Other

start.txt · Last modified: 2024/02/13 12:33 by In Mean

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki